Entegre Yönetim Sistemi Politikamız , EYS

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Mikrolink A.Ş. sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğin anahtarı olarak görmektedir.

 

Mikrolink A.Ş.;

 

* Entegre yönetim sistemimizin ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

* Müşteri beklentilerinin karşılanması,

* Takım ruhu içerisinde tüm çalışanların katılımı ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

* Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi,

* İç paydaşlarımızın yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

* Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulması,

* İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

* Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

* Tasarımdan yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,

* Kirliliğin kaynağında önlenmesi,

* Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması,

* Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,

* Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

* İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

* Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,

 

Yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerini entegre olarak yönetmeyi taahhüt etmektedir.

Login Form
E-Mail
Password
New Entry