BT Güvenliği ne demek?

Giderek artan dijitalleşme yaşantımızın birçok alanını kapsamakta. Bu gelişme, topluma yeni olanaklar sunmasıyla birlikte, yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Neredeyse tüm yaşam alanlarındaki dijital alt yapılar sayesinde, her yerden her zaman istediğimiz hizmete ulaşılabiliyoruz. Kullanımın bu şekilde artması, doğal olarak uzaktan erişimin, iletişimin ve veri tabanının da hızlı bir şekilde artmasına sebep olmaktadır. 5G`nin devreye girmesi ile birlikte internetin 100 kat hızlanması, veri trafiğini hangi seviyelere taşıyacağını kimse tahmin edemez. Emin olabileceğimiz tek gerçek, verilerin ve saldırıların artacağıdır. Bu durumda, BT Güvenliği aslında erişimin, iletişimin ve verilerin güvenliği anlamına gelir.

Birçok işletme için verileri şirket değerinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Ortaya çıkabilecek teknik arıza, kullanım hatası veya siber saldırı sebebiyle verilerin bulunduğu serverler çökebilir, veriler kaybolabilir, hatta kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle verilerin yedeklenmesi, her an güvenli bir şekilde ulaşabilir olması ve saldırı sonrası bile işletmenin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi, işletme açısından öncelikli duruma gelmiştir.

Siber saldırı, arıza veya doğal afet anında verilerin yeniden geri yüklenebilmesi için, önceden doğru ve güvenli bir şekilde yedeklenmiş, bir dış hafıza kaynağına aktarılmış olması gerekmektedir. Veri kaybının bir risk yönetimi çerçevesinde güvence altına alınması gerektiği ülkemizde yeni yeni, saldırıların artmasıyla birlikte algılanmaya başlanmıştır.

Veri güvenliği işletmelerin iş yapma sürekliliği açısından bir nevi sigortası durumuna gelmiştir. Orta ölçekli bir şirkette yaşanacak üretim kesintisi, günde yüzbinlerce liralık zarara sebep olabilir. Yapılan araştırmalar, şirketlerin %70’inin ortaya çıkan bir arıza veya saldırı sonrası verilerine tekrar ulaşamadıklarını göstermektedir. Bu durum birbirinden farklı ve uyumsuz yedekleme sistemlerinden, teknolojilerinden veya hatalı yedeklemeden kaynaklanabilir. Bu nedenle kendi içinde uyumlu bir veri güvenliği alt yapısının kurulması kaçınılmazdır.

Yeni nesil sayTEC teknolojileriyle
zamanın ötesine geçin!

sayTRUST VPSC

Erişim ve İletişim güvenliği

Ağınızın ve verilerinizin iç ve dış saldırılara

karşı etkili bir şekilde korunması.

sayFUSE VM Backup

Yüksek veri güvenliği ve yedekleme,

Disaster Recovery,

Kritik altyapı güvenliği.