Sektörün bugünü, yarını

Teknoloji 4.0’ın konuşulduğu günümüz dijital dünyasında veri depolama alanlarına yönelik ihtiyaç geometrik olarak artmaya devam etmektedir.

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş olan internet bankacılığıe-ticaretsosyal medyamobil uygulamalar vb. için ihtiyaç duyulan veri merkezlerine ilaveten nesnelerin interneti (IoT)insansız araç uygulamalarıfilo takip ve yönetim sistemleri ve akıllı binalar / tesislergibi yakın vadeye

yönelik trendler; veri depolama alanlarına olan ihtiyaç ivmesini daha da artıracaktır.

Bir diğer önemli nokta da kişisel verilerin ülke sınırları içerisinde depolanmasına yönelik düşünülen politik regülasyonlardır.

Gelişen teknolojiler ve artan ihtiyaçlar, yatırımcıları ve sektörün önemli oyuncularını yeni yatırımlar yapmaya zorlayacaktır.

Artan ihtiyaçlar

Artan veri depolama alanı ihtiyaçları, mevcut aktif veri merkezlerinde de kapasite artışlarını zorunlu hale getirecektir. Mevcut veri merkezlerinde alankapasite ve buna bağlı olarak soğutma gibi mekanik genişleme / büyüme ihtiyaçlarının da gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kapasite artışı gündeme gelecek olan mevcut veri merkezleri için de fizibilite çalışmalarıprojelendirme,  uygulamakesintisiz  entegrasyontest ve devreye alma gibi konular da ciddi renovasyonların yapılması zorunlu hale gelecektir.

Bu konularda aktif veri merkezleri için gerekli ön çalışmaları yapmak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, en rasyonel çözümleri üretmek ve veri merkezinde kesintiye izin vermeden saha uygulamasını gerçekleştirmek ciddi bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir.

Sektörün kalifiye personel ve uzman firma ihtiyacı

UPTIME Institute tarafından yapılan global araştırmaya göre, sektörün önde gelen kuruluşlarının %50’den fazlası açık pozisyonları için kalifiye ve yetişmiş eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir.

Türkiye özelindeki tablo ise, global rakamlara göre daha parlak noktada değildir.

Sektörün önemli firmalarının (açık pozisyonlarını doldurmakta dahi zorluk çekerken), oluşacak ve kaçınılmaz yeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere dış kaynak arayışınagirmeleri kaçınılmaz bir durumdur.

Hâlihazırda bu alanlarda hizmet veren sınırlı sayıdaki firma da gerek yetkinlik ve gerekse organizasyonel yapılanmaları nedeniyle mevcut ve gelecekteki olası ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamaya yeterli olmayacaktır.

DATACENTER, doğru kurgulanmış organizasyonu,

7/24 hizmet teknik destek verebilecek servis merkezi ve farklı ihtiyaçları tek çatı altında karşılayabilmek üzere oluşturulmuş dinamik yapısı sayesinde sektörün tüm projelendirme ve uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.

DATACENTER, esnek ve aktif yapısıyla kamu ve özel sektörün; Elektrik / Mekanik Altyapı, Veri Merkezi Çözümleri (Danışmanlık, Uygulama, Eğitim vb), Entegre Sistem Testleri (IST), Test ve Devreye Alma Süreçlerinin Yönetilmesi, UPTIME Testleri, Dokümantasyon Yönetimi, Canlı Pano Değişimi, Kurulum, Bakım, 7/24 Teknik Destek ve Proje Yönetimi gibi sektörel ihtiyaçları konusunda hizmet sunmaya hazırdır.

HİZMETLER

Veri Merkezi kapsamında sunmakta olduğumuz hizmetlerin ana başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Elektrik / Mekanik Altyapı Uygulamaları

Veri merkezi sektörünün altyapı projelendirmesinde ürün ve hizmet desteği konusunda keşifhak ediş hazırlama, iş planı çıkarma ve ön maliyet tabloları ile başlayan faaliyetlerimiz, tasarlanan sistemin çalışması için en uygun ürünlerin seçilmesi, sistem tek hattının ve kolon şemalarının çıkarılması, shop-drawingprojelerinin çizilmesi ve ürün onay dosyalarının sunulması ile devam etmektedir.

Danışmanlık faaliyetlerini müşteri adına yerine getirilebilir.

Veri merkezi pazarında daha bilinçli ve eğitimli veri merkezi uzmanları yetiştirmek amacıyla uygulanan bu eğitimi tamamlayan katılımcılar veri merkezi alanında saygın bir unvan olan ATD (Accredited Tier Designer) unvanını almaya da hak kazanmaktadırlar. Uptime Institute’un eğitimi tamamlayan katılımcılara verdiği ATD Sertifikası; elektrik, soğutma, fiziksel güvenlik, yangın, bina sağlamlığı, network yapısı gibi konularda, doğal afet, felaket ve benzeri olağanüstü hallerde yeterliliği de kapsıyor.

2. Veri Merkezi Çözümleri

Müşterilerin ihtiyacına göre gerek yerleşik ve gerekse konteyner içerisinde, anahtar teslimi veri merkezi çözümleri sağlanmaktadır.

ATD ve PMP sertifikalı yetkin personellerimizle, istenen TIER standardına göre veri merkezlerinizin planlanması, tasarımı, kurulumu, test edilip devreye alınması ve personelinin eğitimi konularında hizmet sunulmaktadır. Proje sonunda veri merkezi için UI-Facility sertifikası alınması aşamasında da gerekli

3. Test Süreçleri Yönetimi

L1’den L5’e kadar tüm test süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi konusunda yeni kurulan veri merkezlerine hizmet verilebilmektedir.

Özellikle L3, L4 ve L5 (IST-Integrated System Test) testleri özel uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Bu konuda yeterli tecrübe ve doküman altyapımızla müşteri memnuniyetlerini üstün memnuniyet seviyesinde karşılamaktayız. Ayrıca testlerle birlikte yük bankası kiralaması da verilecek hizmetimizin bir parçası olacaktır.

4. Uptime Tier Sertifikasyon Danışmanlığı

Yeni kurulacak olan veri merkezlerinin Uptime Instıtute ile yürütmesi gereken Design ve Facility Sertifikasyon süreçleri de ATD sertifikalı ve tecrübeli ekibimizle firmalar adına tarafımızdan yönetilmektedir.

 

Uptime testleri esnasında test aşamalarının yönetilmesi de birçok firma tarafından kendi iç kaynakları ile yürütülebilecek bir süreç değildir. Bu konuda da firmalara ihtiyaç duyacakları destek tarafımızdan sağlanmaktadır.

5. Canlı Pano Değişimi

Halihazırda çalışmakta olan veri merkezi, hastane gibi enerji kesintisine izin verilmeyecek kritik işletmelerde “canlı pano değişimi” hizmeti sunulmaktadır. Mevcut dağıtım panosunun değiştirilmesi gerektiği durumlarda, işletmenin (ve panonun) enerjisi kesilmeden yenisi ile değişimi sağlanabilir. Özel uzmanlık gerektiren bu kritik operasyon konusunda da yeterli bilgi ve tecrübemizle ihtiyaç sahibi firmalara gerekli destek sağlanabilmektedir.

6. Koruyucu ve Önleyici Bakım

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, farklı tipteki koruyucu bakım anlaşmaları ile sistemin görsel ve elektriksel tüm kontrolleri yapılarak sonuçlar raporlanabilmektedir. Bu yolla önceden kontrol ve düzeltici faaliyetler ile ciddi sorunlar yaşanmadan problem hakkında bilgi sahibi olunup, kaynak problemin çözümünü gerçekleştirme imkânı kazanılmaktadır.

7. Proje Yönetimi

Sektörün önde gelen kurumsal firmaları, yürütmekte oldukları projelerin iş takvimine, ilgili şartnamelere ve çizimlere uygun olarak yönetilmesi ve gerekli raporlamaların yapılması konusunda üçüncü firmaların desteklerine ihtiyaç duyarlar.

Bu konuda da firmalara olası projelerinde Proje Yönetimi destek verilmektedir.

ARTI DEĞERLERİMİZ

ATD sertifikalı tecrübeli ve yetkinlik sahibi personelimizle tasarım, kurulum, test ve devreye alma ve Uptime testleri konusunda müşterilerimize üstün memnuniyet sağlamaktayız.

Ayrıca PMP (Proje Yönetimi) sertifikası sahibi personelimizle, müşterilerimize proje yönetimi konusunda gerekli desteği sağlamaktayız.