Genel Bakış

İşletme ve bakım faaliyetleri üç ana kategoriye ayrılabilir: önleyici bakım, düzeltici bakım ve şebeke operasyonları. MIKROLINK, kritik öneme sahip konuları vurgulamak ve gerçekleştirilecek bakım faaliyetlerinin yol haritasını tanımlar ve bu doğrultuda şebeke denetimi gerçekleştirir. Daha sonra önleyici bakım, şebekenin normal şartlar altında çalışmaya devam etmesini sağlar. Operasyonel taraftaki derin uzmanlık alanları olarak şebeke gözetimi, yardım masası, destek, performans yönetimi, satış, OSS desteği, uygulama yönetimi ve şebeke yapılandırma yönetimi sayılabilir.

Güçlü bir çözüm ortağı olarak Mikrolink, çoklu teknoloji deneyimi, etkin maliyet kontrolü ile kaynakları ve yetkinliklerini sunar ve bakım çözüm ortaklığı ile OPEX’i azaltır.

 

Önleyici Bakım

Önleyici bakım, şebekenin normal koşullarda çalışmasını sağlar. MIKROLINK Önleyici bakım faaliyetlerinin rutininin bir parçası olarak aylık yapısal kontroller yapar;

 

Düzeltici Bakım

Düzeltici bakım, oluşan problemler için bir destek fonksiyonu sunar. Düzeltici bakım, uyarıları, olağanüstü durum kurtarma hizmetlerini ve makul bir süre zarfında yönetilen arızaları içerir.

 

Şebeke Yönetimi

Şebeke yönetimi, Mikrolink’in beklenmedik olayların yol açtığı ekstra maliyetleri azaltmak ve genel işletme maliyetini azaltmak için operatörle paylaştığı bir risk azaltma uygulamasıdır.

Şebeke yönetimi konusunda MIKROLINK ile çalışan operatörler, maliyetlerinin düşmesiyle büyük maliyet tasarrufu sağlarlar.

MIKROLINK, şebeke bakımı ile ilgili tüm tedarikçileri yönetebilir, ve operatörlere daha fazla zaman kazandırır.

 

Önleyici bakım:

Mikrolink, Şebekenin performansının sürekliliğini sağlamak için OTDR, Güç Kaybı, PMD gibi servislerle ilgili ölçümler yapar. Yapılan önleyici bakım ve küçük onarımları gerçekleştirir ve güncel dokümantasyonu operatörlere sunar.