Mikrolink, sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğin anahtarı olarak görmektedir. Bunun için kurduğu sistemin sürekli iyileştirilmesini ve kalitesini sağlamayı politika olarak benimsemiştir. Bu politikanın amacı; en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde, uzun vadeli ve başarılı bir iş birliği için başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile gerekli hizmetlerin en verimli, en uygun maliyetli, zamanında ve müşteri istek ve beklentilerinin tamamının eksiksiz karşılanmasıdır.

Kurmuş olduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi güvenliği, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, kaliteyi varılması gereken bir hedeften öte, devamlı gelişme ve süreklilik gösteren bir süreç olarak kabul etmek,

Kalite hedeflerimizi belli aralıklarla gözden geçirerek, sürekli gelişime ve iyileşme sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini analiz ederek ve değerlendirerek, müşteri tarafından istenilen şartların tam olarak anlaşılması ile güvenilir ve sürekli hizmetin verilmesini sağlamak,

 

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak teknolojiye ve personeline yaptığı yatırımlarla sektöründe hızlı ve güvenilir hizmeti vermek,

Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin anlaşılması için firma içi eğitimleri vererek, tüm çalışanları bilinçlendirmek, kalite politikamızdır.